FANDOM


Cumple

A continuacion se muestra, una lista de cumpleaños de hasta el momento todos los Johnny´s conocidos en la compañia, estan organizados por Meses, asi mismo de fechas cronologicamente.

Si crees que algun dato esta erroneo, o deseas agregar alguno que falte. sientete libre de actualizar


Enero Editar

 • 01 Enero 1979 Koichi Domoto (Kinki Kids)
 • 01 Enero 1992 Akiyama Taiga
 • 10 Enero 1994 Kusumoto Yukito
 • 10 Enero 1972 Tatsuya Yamaguchi
 • 11 Enero 1977 Masahiro Matsuoka
 • 11 Enero 1968 Kouji Uchuiumi
 • 13 Enero 1994 Nakayama Yuma (Solo/ NYC/ 7 WEST)
 • 13 Enero 1989 Matsumoto Kota(M.A.D)
 • 15 Enero 1995 Anderson Cayce (Sexy Champ)
 • 15 Enero 1994 Ichinose Kota
 • 18 Enero 1991 Taiyou
 • 18 Enero 1992 Kakegawa Yuuya
 • 20 Enero 1984 Makino Koji
 • 22 Enero 1992 Fujima Takahiko
 • 25 Enero 1982 Sakurai Sho (Arashi)
 • 26 Enero 1982 Murakami Shingo (Kanjani 8)
 • 26 Enero 1993 Mukai Tatsuhiro
 • 28 Enero 1988 Kawamura Ryu
 • 31 Enero 1990 Yabu Kota (Hey! Say! JUMP)
 • 31 Enero 1977 Shingo Katori (SMAP)

Febrero Editar

 • 01 Febrero 1983 Tomoyuki Yara (Musical Academy)
 • 03 Febrero 1994 Sun Sato (Jr Boys Jrs)
 • 08 Febrero 1996 Jouchiro Fujiwara (Little Gangs )
 • 14 Febrero 1995 Yuta Uekusa (Chibiki Jrs)
 • 15 Febrero 1988 Hironori Kusano ( Ex K.K.Kitty /Ex NEWS / Jr)
 • 20 Febrero 1979 Go Morita (V6)
 • 20 Febrero 1987 Pichaya Nitipaisalkul Golf ( GYM / Golf&Mike)
 • 23 Febrero 1986 Kazuya Kamenashi (KAT-TUN)
 • 28 Febrero 1997 Yusuke Endo (J. Internacional )

Marzo Editar

 • 03 Marzo 1995 Tatsuya Michibata (Jr BOYS )
 • 07 Marzo 1995 Fuma Kikuchi (Sexy Zone)
 • 10 Marzo 1989 Mao Tomita (Tops –Jrs-)
 • 13 Marzo 1994 Kento Nakajima (Sexy Zone)
 • 14 Marzo 1994 Kohei Mochizuki (Fresh Jr )
 • 17 Marzo 1990 Yuta Tamamori (Kis-My-Ft2 )
 • 17 Marzo 1993 Hikaru Iwamoto (Dance Jr )
 • 23 Marzo 1991 Kento Senga (Kis-My-Ft2 )
 • 25 Marzo 1981 Shingo Machida (Musical Academy )
 • 25 Marzo 1991 Hidetaka Ishida (Little Gangs )
 • 26 Marzo 1990 Yuya Takaki (Ex J.J Express / Ex Hey!Say! 7 / Hey!Say!JUMP!)
 • 26 Marzo 1991 Hayato Yamashita (Little Gangs )
 • 28 Marzo 1996 Daiki Watanane (J. International )
 • 29 Marzo 1982 Hideaki Takizawa (Tackey&Tsubasa)
 • 30 Marzo 2000 Marius Yo (Sexy Zone/ Sexy Boyz)
 • 31 Marzo 1990 Yu Ikeda (M.A.D Big Brother )
 • 31 Marzo 1993 Masaya Uemura (Little Gangs)

Abril Editar

 • 01 Abril 1993 Keito Okamoto (Hey!SayJUMP)
 • 05 Abril 1991 Naoya Akama (Ex Ya-Ya-Yah)
 • 06 Abril 1995 Ryutaro Morimoto (Hey!Say!JUMP)
 • 09 Abril 1985 Tomohisa Yamashita (Ex 4Tops / GYM / Shuuji to Akira / NEWS)
 • 10 Abril 1979 Tsuyoshi Domoto (Kinki Kids)
 • 10 Abril 1990 Koki Satake (OSSaN )
 • 10 Abril 1996 Hajime Sawai (Fresh Jr )
 • 15 Abril 1991 Daiki Arioka ( Ex J.J Express / Ex Hey!Say! 7 / Hey!Say!JUMP)
 • 18 Abril 1987 Yukihira Kato (M.A.D Big Brother )
 • 18 Abril 1988 Akun Igo (Question? )
 • 23 Abril 1993 Ryuuya Yoshida (Little Gangs )
 • 24 Abril 1991 Kunta Yamasaki (B.A.D BOYS )
 • 29 Abril 1995 Saeki Sugijara (Fresh Jr )

Mayo Editar

 • 01 Mayo 1984 Keiichiro Koyama ( Ex K.K.Kity / NEWS)
 • 05 Mayo 1992 Tatsuya Fukuzawa (Ex J.J . Express / M.A.D.E )
 • 06 Mayo 1994 Kenta Yamaguchi (Little Gangs )
 • 07 Mayo 1992 Reon Yamashita ( Ex Ya-Ya-yah / Jr BOYS )
 • 08 Mayo 1973 Akira Akasaka ( J-Stars)
 • 09 Mayo 1981 Yu Yokoyama (Kanjani8)
 • 09 Mayo 1993 Ryosuke Yamada ( Ex Hey!Say! 7 / Hey!Say!JUMP)
 • 10 Mayo 1993 Junpei Ito (Jr BOYS )
 • 14 Mayo 1992 Hiroki Nagao (OSSaN )
 • 14 Mayo 1995 Massey Weslee (J.International )
 • 16 Mayo 1985 Tadayoshi Ohkura (Kanjani8)
 • 16 Mayo 1986 Wataru Yokoo (Kis-My-Ft2 –Jrs-)
 • 17 Mayo 1976 Yoshihiki Inohara (V6)
 • 22 Mayo 1965 Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)
 • 25 Mayo 1989 Ryuta Muro (B.AD. BOYS –Jrs-)
 • 27 Mayo 1995 Sharafu Nakamura (J.International –Jrs-)

Junio Editar

 • 01 Junio 1995 Takumi Ito (Chibiko Jr)
 • 04 Junio 1980 Jun Akiyama (Musical Academy)
 • 05 Junio 1994 Joel Tee (Joey Teem)
 • 06 Junio 1983 Rikiya Nakaegawa (FiVe)
 • 09 Junio 1991 Kenta Furabiki (Dance Jr)
 • 16 Junio 1990 Ryota Senzaki (OSSaN)
 • 17 Junio 1983 Shunsuke Kazawa ( Johnnys Jrs)
 • 17 Junio 1983 Kazunari Ninomiya (Arashi)
 • 17 Junio 1985 Koichi Goseki (A.B.C.-Z)
 • 17 Junio 1995 Sho Miyazaki (Jr BOYS)
 • 21 Junio 1994 Koji Mukai (Muetai Mukai Brothers)
 • 22 Junio 1990 Kei Inoo (Ex J.J. Express / Hey!Say!JUMP)
 • 25 Junio 1987 Taisuke Fujigawa (Kis-My-Ft2)
 • 28 Junio 1985 Daisuke Ishigaki (FiVe / Question?)

Julio Editar

 • 01 Julio 1993 Tomohiro Kamiyama (Johnny's WEST/ 7 WEST)
 • 02 Julio 1979 Ken Miyake (V6)
 • 02 Julio 1993 Kan Kato ( Jr BOYS )
 • 04 Julio 1984 Jin Akanishi (KAT-TUN)
 • 04 Julio 1986 Takahisa Masuda (NEWS)
 • 05 Julio 1992 Daisuke Sakuma (Dance Jr)
 • 07 Julio 1992 Camu Kade (J. Internacional)
 • 08 Julio 1992 Kento Tomioka (M.A.D -Little Brother-)
 • 09 Julio 1974 Tsuyoshi Kusanagi (SMAP)
 • 11 Julio 1987 Shigeaki Kato ( Ex K.K.Kity / NEWS)
 • 11 Julio 1996 Jesse Luis (J.International)
 • 13 Julio 1984 Yuya Noda (M.AD – Big Brother- )
 • 15 Julio 1983 Ryosuke Hashimoto (A.B.C.-Z / Ex J.J. Express)
 • 15 Julio 1997 Shintaro Morimoto (Chibiko Jr)
 • 19 Julio 1961 Masahiro Kondo
 • 20 Julio 1989 Hiromi Goto (Tops)
 • 24 Julio 1966 Katsuhide Uekusa (Shonentai)
 • 24 Julio 1971 Masayuki Sakamoto (V6)
 • 27 Julio 1993 Pain Dante Shonosuke (J.Internatinal)
 • 30 Julio 1996 Nozomu Kotaki (Johnny's WEST/ 7 WEST)

Agosto Editar

 • 06 Agosto 1990 Takashi Nikaido (Kis-My-Ft2)
 • 08 Agosto 1984 Daijiro Yonemura (Question?)
 • 08 Agosto 1994 Takuya Takahashi (Jr BOYS)
 • 10 Agosto 1993 Yuto Nakajima (EX Hey!Say!7 / Hey!Say! JUMP)
 • 10 Agosto 1994 Myuji Ohno (Little Gangs)
 • 16 Agosto 1993 Kai Yamaguchi (JrBOYS)
 • 18 Agosto 1972 Masahiro Nakai (SMAP)
 • 18 Agosto 1993 Ryusei Fuji (Top kids)
 • 18 Agosto 1993 Ryusei Fujii (Johnny's WEST/ 7 WEST)
 • 21 Agosto 1981 Ryu Takahashi (M.A.D –Little Brother-)
 • 26 Agosto 1992 Daiki Shigeoka (Johnny's WEST/ 7 WEST)
 • 29 Agosto 1992 Kodai Asaka (Ex J.J.Express)
 • 30 Agosto 1973 Atsuhiro Sato (J Stars)
 • 30 Agosto 1983 Jun Matsumoto (Arashi)
 • 30 Agosto 1990 Matori Hayashi (Little Gangs)
 • 31 Agosto 1989 Akito Kiriyama (Johnny's WEST/ B.A.D BOYS)

Septiembre Editar

 • 01 Septiembre 1993 Tomohiro Kamiyama (Top kids)
 • 02 Septiembre 1974 Taichi Kokubun (TOKIO)
 • 04 Septiembre 1983 Yuichi Nakamaru (KAT-TUN)
 • 09 Septiembre 1983 Yoshihiro Yodogawa (FiVe / Question?)
 • 09 Septiembre 1991 Taku Kamei (Ex J.J. Express)
 • 10 Septiembre 1986 Hiroki Uchi (Ex Kanjani8 / Ex NEWS / Johnnys Jr)
 • 11 Septiembre 1984 Shota Yasuda (Kanjani8)
 • 14 Septiembre 1988 Toshiya Miyata (Kis-My-Ft2)
 • 17 Septiembre 1985 Hiromitsu Kitayama (Kis-My-Ft2)
 • 18 Septiembre 1992 Takayoshi Kishi (Jr BOYS)
 • 18 Septiembre 1992 Akimasa Okubo (M.A.D. - Little Brother -)
 • 22 Septiembre 1981 Subaru Shibutani (Kanjani8)
 • 22 Septiembre 1991 Reoma Fukumo (Little Gangs)
 • 30 Septiembre 1966 Noriyuki Hagashiyama (Shonentai)

Octubre Editar

 • 02 Octubre 1986 Kohtaro Takeuchi ( M.A.D - Big Brother -)
 • 04 Octubre 1983 Tatsuya Ueda (KAT-TUN)
 • 04 Octubre 1993 Tatsuli Kawata (Fresh Jr)
 • 05 Octubre 1985 Tsuyoshi Yonehana (Musical Academy)
 • 05 Octubre 1986 Auki Koshioka ( M.A.D - Big Brother -)
 • 05 Octubre 1993 Sho Sugamata (Jr BOYS)
 • 07 Octubre 1984 Toma Ikuta ( Ex 4Tops / Johnnys Jr)
 • 09 Octubre 1972 Hiroshi Nagano (V6)
 • 10 Octubre 1987 Masaki Hoshino (Retirado 2004)
 • 10 Octubre 1991 Yuki Shinga (Little Bangs)
 • 17 Octubre 1981 Tsubasa Imai (Tackey&Tsubasa)
 • 17 Octubre 1990 Hikaru Inaba (M.A.D - Little Brother -)
 • 20 Octubre 1986 Yusuke Matsuzaki (M.A.D - Big Brother -)
 • 20 Octubre 1987 Fumito Kawai (A.B.C.-Z)
 • 21 Octubre 1987 Junta Nakama (Johnny's WEST/ B.A.D BOYS)
 • 22 Octubre 1983 Ryota Uesato (FiVe)
 • 23 Octubre 1994 Ryoga Funatsu (Fresh Jr)
 • 24 Octubre 1987 Tsuyoshi Eda (M.A.D - Big Brother -)
 • 29 Octubre 1985 Jun Hasegawa (Ex 4Tops / Johnnys Jr)
 • 30 Octubre 1996 Shori Sato (Sexy Zone)

Noviembre Editar

 • 02 Noviembre 1986 Toshin Yoshikazu (Johnnys Jr)
 • 03 Noviembre 1984 Ryo Nishikido (Kanjani8 / NEWS)
 • 05 Noviembre 1985 Koki Tanaka (KAT-TUN)
 • 05 Noviembre 1992 Shota Watanabe (Dance Jr)
 • 06 Noviembre 1993 Kento Backes (Little Gangs)
 • 07 Noviembre 1978 Tomoya Nagase (TOKIO)
 • 10 Noviembre 1987 Yuuki Yoshida (Retirado 2002)
 • 10 Noviembre 1994 Noriyuki Kanda (Chibiko Jr)
 • 11 Noviembre 1987 Yuya Tegoshi (NEWS)
 • 13 Noviembre 1972 Kimura Takuya (SMAP)
 • 13 Noviembre 1986 Shota Totsuka (A.B.C.-Z )
 • 13 Noviembre 1990 Hiroaki Ota (OSSaN)
 • 13 Noviembre 1995 Sho Ueda (Fresh Jr)
 • 14 Noviembre 1989 Ryuta Yamamoto (M.A.D - Big Brother -)
 • 14 Noviembre 1989 Shuta Hayashi (M.A.D – Big Brother -)
 • 15 Noviembre 1986 Yuta Fukuda (M.A.D – Big Brother -)
 • 17 Noviembre 1970 Shigeru Yoshima (TOKIO)
 • 18 Noviembre 1980 Junichi Okada (V6)
 • 21 Noviembre 1992 Yuma Sanada (Dance Jr)
 • 22 Noviembre 1989 Daichi Nakata (B.A.D BOYS)
 • 25 Noviembre 1986 Yudai Tatsumi (M.A.D – Big Brother -)
 • 26 Noviembre 1980 Satoshi Ohno (Arashi)
 • 26 Noviembre 1986 Ryuhei Maruyama (Kanjani8)
 • 27 Noviembre 1997 Sou Matsushima (Sexy Zone/ Sexy Show)
 • 29 Noviembre 1985 Junnosuke Taguchi (KAT-TUN)
 • 29 Noviembre 1991 Takumi Yamashita (M.A.D - Little Brother -)
 • 30 Noviembre 1993 Yuri Chinen (Ex Hey!Say!7 / Hey!Say!JUMP)

Diciembre Editar

 • 02 Diciembre 1990 Hikaru Yaotome ( Ex Ya-Ya-yah / Hey!Say!JUMP)
 • 03 Diciembre 1984 Fujie Kazuyori (Question?)
 • 03 Diciembre 1994 Taiga Kyomoto (Chibiko Jr)
 • 08 Diciembre 1973 Gorou Inagaki (SMAP)
 • 10 Diciembre 1986 Ryoichi Tsukada (A.B.C.-Z)
 • 19 Diciembre 1988 Takahiro Hamada (Johnny's WEST/ B.A.D BOYS)
 • 19 Diciembre 1989 Pirath Nitipaisalkul Mike (GYM / Golf&Mike)
 • 20 Diciembre 1988 Shoon Yamashita (Ex Ya –Ya- yah)
 • 21 Diciembre 1993 Kyohei Yokoyama (Little Gangs)
 • 24 Diciembre 1982 Aiba Masaki (Arashi)
 • 30 Diciembre 1992 Yuuki Nozawa (Dance Jr)

¡Interferencia de bloqueo de anuncios detectada!


Wikia es un sitio libre de uso que hace dinero de la publicidad. Contamos con una experiencia modificada para los visitantes que utilizan el bloqueo de anuncios

Wikia no es accesible si se han hecho aún más modificaciones. Si se quita el bloqueador de anuncios personalizado, la página cargará como se esperaba.

También en FANDOM

Wiki al azar